Nagy János (Rákosszentmihály, 1935) szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 1961-ben végzett a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán. Mesterei FraňoŠtefunko és Rudolf Pribiš. Tanárai és az iskola hatására művészetének kezdeteit realista és neoklasszicista szemlélet határozta meg.

Ezt hamar felváltotta egy dinamikus, expresszívebb kifejezésmód. Fejlődése során megpróbálta a nagyobb mértékű stilizációt és absztrahálást is, de mindvégig a figuratív szobrászat híve maradt, és visszatért régibb korszakaihoz. Éremművészete kimagasló, kisplasztikáinak expresszivitása szuggesztív, mozgalmas köztéri szobrai is gyakran a műfaj kereteit feszegetik.

 

 

 

Nagy János, Rákosszentmihály, 1935/ szobrász és éremművész/ Elérhetősége: Chľaba (SK, Helemba) 193, 943 66 Szlovákia

 

Munkássága

„Érzéke a léptékhez, az arányokhoz, az egyes kifejezőeszközök megválasztásában és felhasználásában különleges. Számára mindig a fény és árnyék, a tájolás, a szuperpozíció, az anyagmegválasztás, a textúrák és struktúrák összhatása volt a köztéri szobor alapkritériuma, tehát mindaz az eszköz és módszer, ami a szobrászatnak valóban a sajátja.”* „Köztéri munkáival főleg a szlovákiai magyarság történelmének és kultúrájának állított emlékműveket. Alkotói munkásságának legkiemelkedőbb része plakett- és éremművészete, melyet éveken át a FIDEM kiállításain mutatott be. Ezek a kis remekművek szobrászatának csúcspontját és szintézisét jelentik - meditatív jellegűek, irodalomból, történelemből, a művész saját élményeiből táplálkoznak. Formanyelvük monumentális, dinamikus, érett.”**

Tanulmányok

1951-54 Révkomárom (érettségi), Harmos Károly rajziskola; 1954-1961: Képzőművészeti Főiskola, Pozsony; Művésztelepek: 1969-1971, 1972: Sóstó, 1974: Hajdúböszörmény,

Mesterei

Fraňo Štefunko, Rudolf Pribiš

Tagja

1990-1995: CsMKT, SzMKT (elnök); 1992: Európa 24; 1993: Hungária 24; 1994: Ősiség és Modernség művészeti csoport; 1999-2006: Párkányi Képzőművész Kör (tiszteletbeli tag); 2010: EMC; 2005: MMA Képzőművészeti Tagozat

Munkahelyek 

1961-1965: Besztercebányai Főiskola, asszisztens; 1968-1970: Nyitrai Tanárképző Főiskola asszisztens; 2004, 2005: Párkányi Képzőművész Kör I. és II alkotótábor, témavezető

Díjak, kitüntetések: 1973: Sóstó II. díj; 1974: Esterházy János-díj; 2000: Magyar Köztársaság Elnöki Aranyérme; 2002: Szlovák Köztársaság Aranyplakettje; 2001: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje; 2003: Posonium Művészeti Életmű díj, 2007 Szervátiusz Jenő díj

Egyéni kiállításai (válogatás) 

Szlovákia

Szenc, 1967; Dunaszerdahely, 1967, 1978, 1984 (Almási Róberttel), 2003; Érsekújvár, 1979, 2007; Ipolyság, 1979; Révkomárom, DMM, (kat.) 1980, 1995, KN Bencés rendház 2000, 2010 (Életmű kiállítás); Körmöcbánya, 1983; Pozsony, Gorkij u.-i Kiállító terem (kat.), 1990, 2006; Léva, 2008

Külföld

Esztergom, Balassa Bálint Múzeum 1993 (kat.), Pápa, 1993, 1996; Komárom, 1993, 2004; Győr, 1994; Mosonmagyaróvár, 1994; Csepel, 1995; Budapest, Vármegye Galéria 1995, 2007; Hegyvidék Galéria 2012; Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galéria) 2014; Vác, 1998

Csoportos kiállítások (válogatás)

Szlovákia

Ekecs – Gombaszög, 1961; Pozsony, 1965, 1971; Dunaszerdahely, 1967 1981, 1991; Pöstyén, 1975, 1986, 1987; Körmöcbánya, 1983, 1987, Trencsén, 1989; Révkomárom 1990

Külföld: FIDEM Köln (DE), 1971, Helsinki (FI), 1973; Krakkó (PL), 1974; Budapest 1977, Lisszabon (PT), 1978; Firenze (IT),1981

EURÓPA 24: Szombathely 1991; Bécs (AT), Erfurt (DE), Eger 1994; Linz (AT) 1997; Párizs (FR) 1973-1974; Brno (CZ) 1992; Róma (IT), Torino (IT), 1993; HUNGÁRIA 24: Körmöcbánya 1993, Debrecen, Győr 1994, Erfurt 1995; Budapest, Pápa 1991; Esztergom, EKG 2010 (EMC)

Köztéri művei: Szlovákia: Révkomárom, 1959 (Elsős), 1973 (Család), 1974, (Szökőkút); 1970 (Lehár-portrészobor); Poltár, 1965 (Szerelmesek); Szenc, 1966 (Szenci Molnár Albert domborműves emléktábla), Gúta, 1967 (Árvízi emlékmű); Nagykapos, 1969 (Erdélyi János); Dunaszerdahely, 1969 (Mártíremlékmű), 2006 (’56-os emlékmű); Párkány, 1977 (Anyaság); Galánta, 1982 (Kodály Zoltán); Léva, 1985 (Nagymama-szobra); Fülek, 1987 (Gitáros nő); Ipolyszakállos, 1991 (II VH emlékmű); Ipolybalog, 1992 (Sírbatétel); Muzsla, 1992 (Csodaszarvas); Kisszeben, 1992 (Csontváry-emléktábla, bronz); Nagycétény, Alistál, Málas 1994, (II. világháborús emlékmű); Keszegfalva, 1995 (II. VH emlékmű, Szenczi Molnár Albert); Hernádszentistván, 1995 (Mécs László); Búcs, 1998 (Bulcsú vezér); Köbölkút, 1999 (Levétel a keresztről); Szőgyén, 1999 (Pathó Pál); 

Magyarország: Hortobágy, 1981 (Memento); Budapest,1991 (Esterházy János); 2013 (Esterházy János mártír-politikus 4/5 térbeli plasztika); Esztergom, 1974 (Lepold Antal), 1993 (Sobieski-emlékmű, lengyel sas), 2004 Balassa Bálint emléktábla (Németh Lászlóval), 2000 (IV. Béla király és családja), 2005 (Dr. Etter Jenő. Németh Lászlóval), 2006 (1956-os szabadságharcos emlékmű, Németh Lászlóval), 2008 (Betlehemes szoborkompozíció); Komárom, 2004 (Kitelepítés); Martonvásár, 2015 (Beethoven és a halhatatlan kedves)

Művei közgyűjteményekben

CsM, KMG, Dunaszerdahely (SK); DMM, Révkomárom (SK); GMB nem MGB?, SNG Pozsony (SK); GU, Érsekújvár (SK); Barsi Múzeum?, Léva (SK); Vatikáni Gyűjtemény, Vatikán (VA); Múzeum, Boroszló (PL); Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény; Jósa András Múzeum, Nyíregyháza

Bibliográfia

--:Mementó.(Előszó: Istenes József, Németh Péter Mikola, Nagy János). Komárno, 2011, KT Könyv és Lapkiadó Kft. 241 p.*

Oravetz Ferenc: Köszöntjük -- szobrászművészt.=EVID, 2005. július 21. 29-30. sz. 6. p.**

Könyv

Kortárs magyar művészeti lexikon. 2. köt. (Főszerk.: Fitz Péter). Budapest, 2000, Enciklopédia K. 882-883. p.

Sajtó

Pálos Imre: Városunk ajándéka II. János Pál pápának. -- felvidéki szobrászművész alkotása.=EVID, 1991, 35. sz.

Prokopp Mária: IV. Béla király emlékműve Esztergomban.=EVID, 2002, 15. sz.

Interjú 

Dormán László: „Esterházy zarándokhelyet szeretnék Mirovban” Interjú -- szobrásszal.= 

Album, katalógus

Kubička-Kucsera, K.:--, In: Kis Galéria, Pozsony, 1977 

Koncsol László: -- Gilgames, 12 plakett (Kat. bev. tan.) Dunaszerdahely, 1979 

Farkas Veronika: -- (Kat., bev. tan.), Komárom, 1980, DMM

Wehner Tibor: -- (Kat., bev. tan.), Komárom, Esztergom, 1993

Kerékgyártó István: -- (Összeáll. és bev. --.) Dunaszerdahely, 1997. Lilium Aurum, 110 p.

-- (Szerk.: Tóth László, előszó: Papp Gábor, interjú: Koncsol László, fotó: Méry Gábor, Németh László). Somorja, 2009, Méry Ratio K. 143 p.

 

Rövidítésjegyzék

CsM = Dunaszerdahely, Csallóközi Múzeum; 

CsMMT=Csehszlovákiai Magyar Művészek Társasága

DMM=Révkomárom, Duna Menti Múzeum

EMC= Esztergomi Művészek Céhe

EVID=Esztergom és Vidéke

GU=Érsekújvár, Galéria Uménia Ernesta Zmetáka (Zmeták Ernő Művészeti Galéria )

KMG=Kortárs Magyar Művészek Galériája 

KN=Bencés Rendház, Komárom (a Nádor utcában) 

MGB =Pozsonyi Magyar Galéria

MMA= Magyar Művészeti Akadémia

SNG=Pozsony, Szlovák Nemzeti Galéria

SzMKT=Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága

 

Anyaggyűjtés lezárva: 2015. október 21.

Dr. Bárdos István

 

 

  • Balassi Bálint (fotó Németh László)
  • Kitelepítés (fotó Németh László)
  • Kodály Zoltán (fotó Németh László)
  • Kődobáló (fotó Németh László)
  • Megfeszített (fotó Németh László)
  • Szent István (bronz fotó Németh László)
  • Szent család (fotó Német László)
  • Toborzó (fotó Németh László)
  • Triptychon (fotó Németh László)
  • Zsitvatoroki emlékmű (fotó Németh László)