Kaposi Endre (Zalaegerszeg, 1939) képzőművész, nyugalmazott főiskolai tanár, szakíró. 1959 óta él Esztergomban. Korábban kevés motívumból építkező, lírai hangvételű táblaképeket készített, amelyekben az ember környezetét jelképszerű, leegyszerűsített kompozíciókban fogalmazta meg. A fotográfia gyakorlati eszközeivel (képkivágás, redukált kompozíció) erősen hatott festészetére, azonban a ’megörökítés’ gesztusa, az emlékezés az, ami későbbi tárgykollázsainak (objektek és asszamblázsok) lelkét adja.

Az ún. talált tárgyak szimbólumértékkel bírnak művészetében, a munka, a kézművesség megbecsüléséről tanúskodnak. Kaposi Endre mintegy az idősíkokkal játszva, ebbe illesztette a birtokában lévő, gyermekkort idéző fotóit.

 

 

Kaposi Endre, Zalaegerszeg, 1939

képzőművész, fotóművészeti szakíró

Elérhetősége: 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2/a IV/1.

Telefon: mobil: 0036303929062

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

 

Munkássága 

1959 óta él Esztergomban. 1962-től kiállító művész. A képzőművészeti szinten minden ágában alkotott, a rajzolás egész pályáját végigkíséri. Kezdetben kisméretű, szűk motívumkincsre redukált lírai atmoszférájú olajképeket, a fotómontázsokat, a 80-as évek második felétől xerox grafikákat és tárgykollázsokat, az 1990-es évektől különféle hulladékelemekből, alkatrészekből assamblageokat (kronogrammák) készít. Színvilágának jellegzetessége a tiszta egyértelmű kék, sárga, fehér, fekete, piros, zöld színek használata. Az 1960-1980 közötti években az európai társadalom mélyén zajló tektonikus mozgások, a női emancipáció hatása, a szabadság-bezártság feszültsége, az 1980-1990-es években a társadalmi korszakváltás, a 2000-es években a XXI. század társadalmi ökológiai folyamatai, a kor erkölcsi kihívásai határozzák meg művei tematikáját. Művészetszervező munkája mellett jelentős művészetírói munkásságot fejt ki.

Tanulmányok 

1957-1959: Dési-Huber István Képzőművész Kör; 1968: Pécsi Tanárképző Főiskola rajz szak; ELTE Bölcsészkar Filozófia szak

Mesterei

Gráber Margit, Tamás Ervin, Kelle Sándor, Soltra Elemér

Munkahelyek

1962: Lábatlan, Általános Iskola; 1962-1963: Sárisáp, Általános Iskola; 1963-1968: Esztergom, KISZ VB, 1968-1970: Esztergom, Bottyán János Gép- és Műszeripari Technikum; 1970-1985: Esztergomi Tanítóképző Főiskola oktatója, 1985-1986: főigazgató-helyettes; 1986-1991: főigazgatója; 1991- 2001: Vizuális-nevelési tanszék vezetője

Tagja 

1968-1974: Fiatal Esztergomi Művészek Sigillum Csoportja (alapító tag); 1970-1975: oroszlányi Ötök csoport; 1970: Magyar Köztársaság Művészeti Alap, majd jogutód 1991-: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE); 1991: Magyar Fotóművészek Szövetsége (szakíró); 1991-1995: Magyar Fotográfiai Múzeum tanácsa, 1991: EMC 8alapító tag)

Képzőművészeti tisztségei 

1970-1972: Esztergomi Képzőművész Kör művészeti vezető; 1968-1982: Zodiákus klub (Esztergomi Tervező Iroda) egyik művészeti vezető; 1991-2001: EMC titkár; 2011- elnök; 1991-: Kernstok Károly Művészeti Alapítvány Kuratóriuma, elnök, 1999-2007: MAOE választmányi tag

Művészeti díjak, kitüntetések 

1998: Kortárs Művészeti Biennálé, Tatabánya, szobrászati díj; 1973: Esztergom Város Millenniumi Tárlat II. díj; 1979: Szocialista Kultúráért; 1999: Pro Urbe, Esztergom; 2005: Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai díj; 2008: In Memoriam Leonardo da Vinci pályázat Tatabánya város díja; 2009: Komárom-Esztergom Megyei Príma-díj; 2010: Babits Mihály díj; 2015: Esztergom díszpolgára

Egyéni kiállításai (válogatás) 

Esztergom, 1960, 1966, 1969, 1977, 1993, 1995, 2008, 2010, 2011, 2014;

Nagykőrös, 1974; Komárom, 1975, 1997; Budapest, 1980, 1981, 1994, 1999; Hévíz, 1982;

Dömös, 1985; Tatabánya, 1987, 1994, 2009, 2014; Vác, 1998; Dorog, József Attila Műv. Központ 2015 

Külföld

Prága (CZ), 1997 (Kovács Melindával); Párkány (SK), 2004: 

Csoportos kiállítások:

1968-2000: Az esztergomi és a Komárom-Esztergom megyei képzőművészek kiállításai,

1991-2015: EMC valamennyi kiállítása, 

Művei közgyűjteményekben

BBM, Esztergom; Kuny Domonkos Múzeum, Tata; Városi Múzeum Tatabánya; Kecskeméti Képtár; Xantus János Múzeum Győr

Rövidebb írások 

A Művészet, Fotóművészet, Művészeti Műhely, Atelier, Új Forrás, Rajztanítás folyóiratokban, kiállítási katalógusokban, a Komárom-Esztergom megyei Dolgozók Lapjában, az EVID, Esztergom Évlapjai, az Esztergomi Tanítóképző Főiskola Tanulmányköteteiben. 

Önálló kötetei 

--:Fotográfusok Esztergomban a XIX és a XX. században. Tatabánya, 1987 Tatabánya, Komárom megyei Tanács, 47 p. (Komárom megyei honismeretei kiskönyvtár)

--: Boldog pillanatok. Esztergom, 1999.

Fontosabb tanulmányok

Art Fotóstúdió. (Bev. Kaposi Endre). Esztergom, 1997, 31 p.

Esztergom köztéri szobrai – 2000. Enciklopédia I. /Társszerző/. Esztergom, 2001, 175 p.

Martsa Alajos és művészbarátai (M. Szűcs Ilona - Kaposi Endre - Kincses Károly) – Budapest, 2001 Magyar Fotográfiai Múzeum, 139 p. 

--: (szerk): Mucsi András emlékkönyv. Szerk. Kaposi Endre. Esztergom, 2004, 102 p. 

--: Képzőművészek Esztergomban a XX, században. In Art Limes, 2008 2. sz. 13-52 p.

Balla András: Fotográfusok városa. (Szerk.: --, Balla Gergő. Társszerző. Esztergom, 2009. Esztergomi Art Fotográfiai Stúdió, 139. p.

Interjúk (válogatás)

Virág Jenő: Önarckép a széttört óraszámlapon. In Művészeti Műhely.1990. 1. sz.

Miltényi Tibor: Kaposi Tamás élete és halála. In Kaposi Tamás. Dokumentumkötet. Esztergom, Kaposi Tamás Alapítvány, 1996. 7-17. p.

Gáspár Ibolya: Reminiszcenciák.= Városi TV. Esztergom, 2001. március 8.

Csicsay Alajos: Generációk. In Atelier 2008. 3. sz.

Csicsay Alajos: Kaposi Endre. In Atelier, 2010 4. sz.

Maronka Csilla: Arcok és sorsok. ETV. 2010

Válogatott irodalom: 

Szabó György: -- fotómontázsi a Helikon Galériában.= Magyar Nemzet1981. 25. sz.

Wehner Tibor: A hetvenes-nyolcvanas évek, Tatabánya, 1991.

Mucsi András:-- In Új Forrás, 1993. 2 sz.

Kaján Imre: Kerék. -- kiállítása Mucsi András emlékére. In Új Művészet, 1995. 3. sz.

Miltényi Tibor: Három nemzedék. In Szellemkép, 1997. 2-3. sz.

Gáspár Ibolya: "A három Kaposi" In Új Művészet, 1999. 7. sz.

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon 2. kötet. 2000. Bp.

Kaján Imre: Reminiszcenciák. In Új Művészet 2001. VI. sz.

Jász Attila: Angyal inkognitóban. In Új Forrás 2004.1. sz.

Bárdosi József: Kronosz halott. Tulajdonságok nélküli művészet. In Orpheus. 2005.

Jász Attila: Időpróbák. In Atelier, 2006. május

Jász Attila: Tudod Bandi.(Vers) In Atelier, 2006. május

Wehner Tibor: Hetven esztendő, ötven esztendő. In Új Forrás.2009. 3. sz.

Wehner Tibor: logika és líra. In ArtLimes, 2009. 3. sz.

Szabó Ágnes: Árnyfürdő. In Új Forrás 2010. 3. sz.

Tandori Dezső: Kaposi trilógia.(Versciklus). In Új Forrás 2010 3. sz.

Szabó Ágnes: A hónap műtárgya.=24 óra 2011. febr. 4.

Kakuk Tamás: Kék templom. In Újforrás blog, 2014. február

Album, katalógus:

Kaposi Endre LXX 2009. (Szerk.: dr. Bárdos István, reprodukció: Mudrák Attila). [Esztergom, 2009] 28 p.

EMC 1996, 2001, 2006, 2015 évi jubileumi katalógusok

 

Rövidítésjegyzék

BBM=Balassa Bálint Múzeum

EMC=Esztergomi Művészek Céhe

EVID= Esztergom és Vidéke

 

Anyaggyűjtés lezárva: 2015. augusztus 20.

Dr. Bárdos István

 

 

  • DSC_8710
  • DSC_8712
  • DSC_8718
  • DSC_8746
  • DSC_8757
  • DSC_8768
  • Kapualj026
  • Táj 016
  • Táj 034
  • Táj 081