Gerstner István (1939, Esztergom) festőművész. a nyitrai Pedagógai Főiskola elvégzése után (képzőművészeti szak) Moszkvában művészet-elméleti doktorátust szerzett. Prágában és Pozsonyban töltött éveit követően visszatért szülőföldjére, ahol az alkotás mellett folytatta művészeti szervező munkáját is. A Tátra után és a Duna-táj festője lett ismét. *

 

 

PhDr. Gerstner István CSc, Esztergom, 1939–

Elérhetősége: Jesenského 65, 943 01 Štúrovo /Párkány/

 

Festői világa: Realista tájképfestőként a francia impresszionista, valamint a magyar nagybányai iskola hagyományait követi. A 1960-as években kedvelt témái a Garam mente, a visegrádi öböl és Párkány. E korszakának képeit a francia koloristák intenzív színvilága, erős emóciók jellemzik. Az 1970-es 1980-as években színvilága gazdagabb, szelídebb, visszafogottabb. Műveiből nyugalom, derű árad. Az 1990-es évektől a szemlélődés, az évszakok és a napszakok pillanatról pillanatra változó képi, érzelmi, hangulati világának megjelenítése foglalkoztatja. Művészetszervező tevékenysége során fontos pozíciókat tölt be Csehszlovákia művészeti életében. Nyitrán, Prágában, Pozsonyban, Moszkvában töltött évei után 1989-ben hazatért Párkányba, aktív résztvevője a város kulturális, művészeti közéletének.

Képzőművészeti tanulmányok: 

1956: Párkány, szlovák nyelvű gimnáziumi érettségi. 1959-1964: Nyitrai Pedagógiai Főiskola orosz-képzőművészeti szak; 1974-1977: Moszkvai Társadalomtudományok Akadémiája képzőművészet elmélet doktorátus, CSc tudományos fokozat (Moszkva - CCCP).

Tagja: 1980-2007: Párkány Városi Képzőművész Kör (alapító tag); 1980–: Szlovákiai Művészek Szövetsége; 1982–1992 SZMSZ országos zsűri; 2003–: Esztergomi Művészek Céhe, 1963–:Szlovákiai Képzőművészeti Alap (DIELO); 1992-1999: Párkányi Művészeti Alapiskola tantestülete

Képzőművészeti tisztsége: 2007-2011: Párkányi Alkotó Kör művészeti vezetője

Mesterei: Bánsághi Vincze, Ľudovit Jelenák, Lőrincz Gyula, 

Díjai, kitüntetései: 1989: Csehszlovákia „Munkaérdemrend” (állami kitüntetés) ; 2003: Oklevél a Párkány városi Képzőművész Kör megalakulásának 22. és a Párkány Városi Galéria megnyitásának 10. évfordulója alkalmából; 2014: Pro Urbe Párkány 

Illusztrációk: Új Szó, Új Ifjúság, Szabad Földműves, Kis Építő, Tábortűz

Művei közgyűjteményekben:

Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony Városi Galéria, Zmeták Ernő Művészeti Galéria, Érsekújvár, Nyitrai Állami Galéria, Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely, Duna Menti Múzeum, Rév-Komárom, Barta Gyula Galéria, Párkány, Városi Múzeum, Párkány, Prága, Pozsony, Bécs, Budapest, Svájc, az USA és Szlovákia számos magángyűjteménye

Fontosabb önálló kiállításai: 

Prága, Fővárosi Galéria 1970, D+Gallery, Hotel Fórum, Hotel International 1995 – 1996; Pozsony, Városi Galéria–Života 1973; Fővárosi Galéria – Slovnaft 1979; Galéria C. Majerníka 1982; Fővárosi Galéria 1989; Pálffy-palota 1989; Galéria voľnej tvorby ARDAN 1991; Kultúrközpont 1991; Madách Galéria 1994; Živena Bratislava 1997-1998; Hotel Danube, Szlovák Művészeti Szövetség 3x, FIN-INTER a. s 2000-2003; Szlovák Művészeti Galéria, DIELO Art, Donner Galéria 2005-2010;

Nyitra, Kerületi Galéria 1979; 1997-1998; Dunaszerdahely, Csallóközi Múzeum 1979, 1989; Érsekújvár, Zmeták Ernő Galéria 1979, 1982; Ótátrafüred, Állami Szanatórium 1988; Révkomárom, Duna Menti Múzeum 1989; Limes Galéria 2010; Léva, Barsi Múzeum 1989; Párkány, Városi Művelődési Központ 1989; Városi Galéria 1999, 2004, 2009; Barta Gyula Galéria 2014

Bátorkeszi, Kultúrház 1990; Léva, EVA Galéria1993; Ipolyság, Simonyi Lajos Galéria 2014;

Külföld

Bécs, Salon ZINGER 1992;

Esztergom, Rondella Galéria 1998; EKG, Zsolnay Galéria 2000-2003; 2005-2010 Budapest, Kossuth Klub 2008 (EMC)

Fontosabb országos csoportos kiállítások:

Szlovákiai Művészek Társulásának tavaszi kiállításai, Szlovák Képzőművészeti Alap (DIELO) kiállítótermei, Párkány, a Duna, Garam és az Ipoly mente településeinek kiállítótermei. Magyarországon, Esztergom közgyűjteményei, galériái

Publikációi, tanulmánya: 

Az 1970-es évektől publikál írásai a Výtvarný život, Művészet, Hudožník, és más napilapok, folyóiratok hasábjain jelentek meg. Rendszeres műsorral jelentkezett a rádióban is.

Diplomamunkája: Szlovák gótikus táblafestészet. Kézirat. 1964

Irodalom: Munkásságáról számtalan írás jelent meg a csehszlovákiai, szlovákiai, magyarországi sajtóban. 

Album:

-- életműve – Érintések. (Válogatás PhDr. Gerstner István archívumából. Vál.: PhDr. Gerstner Ákos, Szerk.: PhDr. Farkas Veronika, Fotó: Németh László, PhDr. Gerstner Ákos, Krűger Viktor, Valkó János, Ford.: Mgr. Tóth Zsuzsanna /magyar/, PhDr. Gabriela Piáčeková /német/, Mgr. Bobor Ján /angol/ [anyaggyűjtés lezárva 2014. december 31.]2014, Pro Arte Danubií Polgári Társulás 142. p.

Diplomamunka:

PhDr. Daniela, Mókušová: Štefán Gerstner – Dotyky s krajinou (diplomová prácá), UK, Bratislava, 1992

 

Rövidítésjegyzék

EMC=Esztergomi Művészek Céhe

EKG= Duna Múzeum Európai Közép Galéria

Anyaggyűjtés lezárva: 2015. november 3.

 

Dr. Bárdos István

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • x10