dr. Bárdos István (Battonya, 1945) művelődés-történész. Debrecenben végzett felsőfokú tanulmányok után ugyanott kultúrfilozófia-művelődéstörténet szakirányon szerzett doktorátust. Később Esztergomban, a városi tanács művelődési osztályán dolgozott, majd Komárom-Esztergom megye közgyűjteményi és közművelődési vezető főtanácsosa lett. Évtizedek óta végzett kulturális-művészeti szervező tevékenysége során számos kiállítás-megnyitót tartott, katalógus-bevezetőt írt, több katalógus szerkesztője vagy szerzője. *

 

 

 

Bárdos István dr. művelődéstörténész

Battonya, 1945 –

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.  

Mobil: 00-36-30-916-7865

 

Kutatási területe

Munkássága

Esztergom Városi Tanács, művelődési osztályának főmunkatársaként döntésre előkészíti a város kulturális stratégiáját, koordinálja az abban foglaltak megvalósításában részt vevő személyek, intézmények munkáját. 1973-1989 ellátja a város képzőművészeti és fotós életének szervezésével, városi tárlatokkal, EFB előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, nemzetközi kulturális kapcsolatok gondozása. 1989-2007-ig, nyugállományba vonulásáig, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vezető főtanácsosaként többek között a közművelődés, tudományos élet, megye művészeti életében fontos szerepet játszó közgyűjteményekkel kapcsolatos megyei stratégiák döntésre való előkészítője, megvalósításuk elősegítése. Feladata a megyei könyvkiadás gondozása, különböző kutatások kezdeményezése, kivitelezése és támogatása, ösztöndíjak meghirdetése, finanszírozása. 1975-től hazai, és külföldi (szlovákiai, finnországi, ausztriai, erdélyi) kiállítások sorát szervezi, nyitja meg, katalógusokat, művészettörténeti vonatkozású albumokat, kiadványokat szerkeszt, azok előszavát írja. Rendszeresen publikál különböző lapokban képzőművészek, fotográfusok munkásságával kapcsolatos írásokat. Az l974-89 közötti időszakban támogatja és segíti az Esztergomi Fotóklub működését, folyamatosan dolgozik Esztergom és Párkány képzőművészeti kapcsolatainak gazdagításán. 

Kutatási területe: A Dömös -- Esztergom – Tatabánya – Komárom – Révkomárom –Dunaszerdahely – Érsekújvár – Párkány által határolt kulturális élete, a területen élő, alkotó művészek tevékenysége. A XX. század világháborúinak, impériumváltásainak, rendszerváltozásainak hatása Duna bal- és jobb partjának képzőművészeti életére. 

Tanulmányai 

1968: Debreceni Felsőfokú Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szak. 1974-1977: Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, felnőttnevelés-közművelődés szak, 1981: Egyetemi doktorátus kultúrafilozófia, művelődéstörténet szakirány. 

Munkahelyei: 

1968: Kisbér, Erkel Ferenc Művelődési Ház; 1973-1989: Esztergom Városi Tanács Művelődési Osztálya;1989-2007: nyugállományba vonulásáig a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (közgyűjteményi és közművelődési vezető főtanácsos).  

Tag (válogatás):

1975-1992: a Szendrey-Karper László Nemzetközi Gitárfesztivál titkára, igazgatója, 1992-2007: a Szendery-Karper László Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Kuratóriumának tagja, titkára; 1980: Balassa Bálint Társaság, Esztergom (Esztergom Évlapjai főszerkesztője); 2007: EMC; 2009: MBKKE; 1991-2004: Komárom-Esztergom megyei Művelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma tag, titkár;

Ösztöndíjak:

1979, 1986: Komárom Megyei Tanács Ösztöndíja 

1988: MM Közművelődési Koordinációs Főosztálya és az Állami Ifjúsági és Sport Hivatal ösztöndíja 

Kitüntetések:

1982: Szocialista Kultúráért (Pozsgai Imre), 1983: Babits Mihály Emlékplakett; 1990: Miniszteri Dicséret (Andrásfalvy Bertalan,), 1993: Szendrey-Karper László Emlékplakett; 2003: „Esztergomért” emlékplakett; 2004: Szent György Lovagrend piros hadiszalagon függő, Szent Koronával és Anjou-liliomokkal ékesített tiszti keresztje; 2008: Szent György Lovagrend tiszti keresztjének Szent Koronával és babérokkal ékesített csillaga; 2010: Szent György Lovagrend Szent Koronával ékesített Tiszti keresztje; 2011: Szent György Lovagrend lovagkeresztje; 2012: Szent György Lovagrend Anjou pajzs

Díjak: 1991: MTA VEAB I díj; 2006: Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai díj

Fontosabb publikációi

Önálló kötetei 

Az esztergomi képzőművészkör története. Esztergom, 1986. (Soksz.) 58. 1. 15 t.

Lábik János élete és munkássága. Esztergom, 2013. Spori Print Vincze Nyomda, 152 p.

Önálló kötetei, képzőművészeti fejezettel

Komárom-Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék közművelődési élete 1923-1938. Tatabánya, 1980. (soksz.) 51 p., 20 mell. (Komárom Megyei Honismereti Kiskönyvtár)

Komárom-Esztergom vármegyék kulturális élete a két világháború között. Esztergom, 1986. 244.p.-Gépirat. 

Gazdaság, társadalom és művelődéspolitika Esztergomban. (1920-1930.) In: Esztergom Évlapjai. 1983. 195-260 p.

Az esztergomi Balassa Bálint Társaság működése 1926-1928-ig. In Esztergom Évlapjai Balassa jubileumi kötete 2004. Szerk.: Leel-Össy Lóránt és Bárdos István. Balassa Bálint Társaság, Esztergom. 2005. 

Tanulmányok

Eredmények, gondok Esztergom alkotóművészetében. = Művészeti Műhely, 1987. 9-10. p.

Képzőművészet, mecenatúra Esztergomban 1919-1945 között. = Limes, 1990. 1. sz. 23-36. p.

--: Képzőművészeti élet, képzőművészek a Duna jobb és bal partján (1918-1938). In. Átkelő, 2012. 1. sz. 57-61. pp.

Magyar képzőművészek, képzőművészeti élet a Duna bal és jobb partján. II. ((Mozaikok a hasonló címmel készülő könyvből). In Atelier, 2013. 2. sz. 28-29. pp.

--: Magyar képzőművészek, képzőművészeti élet a Duna bal és jobb partján. II. ((Mozaikok a hasonló címmel készülő könyvből). In Atelier, 2013. 3. sz. 26-27. pp.

--: Magyar képzőművészek, képzőművészeti élet a Duna bal és jobb partján (1918-1838) III. (Mozaikok a hasonló címmel készülő könyvből). In. Atelier, 2013. 4. sz. 28-29. pp.

--: Képzőművészeti élet Esztergom és Párkány térségében 1899-1918. In EVID 2014 1. sz. 10-15 pp.

--: Képzőművészeti élet a Duna jobb és bal partján 1939-1949. In. EVID 2014. 2. sz. 4-8. pp.

--: Bangó Miklós a művésztanár. In. EVID, 2014. 3. sz. 2. p.

--: 1947 – Morvay László -2004. In. EVID, 2014. 3. sz. 4-6. pp.

--: „Ég és Föld között” Lábik János életmű kiállításáról. (Dunaszerdahely, Csallóközi Múzeum). In. EVID 2014. 3. sz. 47. p.

--: Képzőművészeti élet Esztergom és Párkány térségében (1950- (1956)-1967). In. EVID 2014. 4. sz. 2-11. pp.

--: Orgoványi Anikó Himnus kiállítása a TÁR-LAK Szalonban. In EVID 2015. 1. sz. 8-9. pp.

--: Bangó Miklós jubileumi kiállítása a Duna Múzeumban. In EVID 2015 3. sz.

Művészportrék

--: Morvay László (1947-2007) Emlékezősorok halála tizedik évfordulójára. Iv. Atelier, 2014. 1. sz. 30. p.

--: Egy művészpálya fordulói. Albert István, a szalkai remete 65 éves. In Atelier, 2014. 2. sz. 29 p.

Interjúk

-ez- [Györke Zoltán]: Esztergomi művészek. Interjú Bárdos Istvánnal. = Dolgozók Lapja, 1973. október 27.

Cservenka Judit: Arcvonások. 2015. 06. 09. 14.05-14.30 Kossuth Adó

Rövidítés jegyzék

EFB= Esztergomi Fotográfiai Biennále

EMC= Esztergomi Művészek Céhe

EVID=Esztergom és Vidéke

MBKKE=Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 

MM=Művelődési Minisztérium

MTA VEAB=Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága

 

Anyaggyűjtés lezárva: 2015. november 06.

 

Dr. Bárdos István

  • 35 éves Képzőművész Kör
  • Két ország, két város négy művész