Bánhidy László (Eger, 1952) rajztanár. Az egri Tanárképző Főiskola után a magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát, de a művészi pálya helyett a tanítást választotta. Mint Esztergom kulturális életének egyik szervezője számos tárlatot nyitott meg, a város reprezentatív nagykiállításainak (Goya, Chagall, Aba-Novák) kurátora volt. Kárpát-medencébe és Észak-Olaszországba irányuló kirándulások népszerű idegenvezetője. A Céh elnökeként a közösség összekovácsolódását segítette elő (2006-2011). * 

 

 

 

 

Bánhidy László művésztanár

Eger, 1952 – 

Elérhetőségei: 2500 Esztergom, Török Ignác ú 17.

Telefon:+36-20-519-8649

 

Munkássága

Végzős főiskolai hallgatóként 1974-1975 között ismerkedett meg alaposabban Esztergommal. Részese volt a „Hazai esték” TV-s vetélkedő Esztergomot bemutató programját összeállító győztes csapatnak. E sikernek meghatározó szerepe volt esztergomi megtelepülésének. Pedagógusként több fiatal tehetségnek, így például - Furlán Ferenccel, Végh Évával együtt - sikeresen készítette fel az Eszterházy Tanárképző Főiskola rajz szakára történő felvételi vizsgára Tóth Major Krisztinát, önállóan pedig többek között Kaposi Tamást és Kapa Melindát. Az Esztergomi Városvédő Tábor létrehozásának ötletgazdája, több éven át szervezője, vezetője. Több jelentős képzőművészeti kiállítás – Kákonyi Asztrik, Francisco Goya, Marc Chagall, Aba-Novák Vilmos, és a jubiláns Vincze László, Andráskó István – rendezője. Elsősorban pedagógusnak, közéleti embernek vallja magát.

Képzőművészeti tanulmányai

1971-1975: Esterházy Károly Tanárképző Főiskola, rajz-földrajz szak, 1983-1986: Magyar képzőművészeti Főiskola

Mesterei

Blaskó János, Nagy Ernő, Bráda Tibor, Patay László

Munkahelyek

1986: Dobó Katalin Gimnázium, 1989-: Temesvári Perbált Ferences Gimnázium rajz és művészettörténet tanár. 1990-: EVID szerkesztőség (tag), 1991-: EVID, képszerkesztő, fotó és grafikai anyagkészítő. 2014-: Esztergom város, kulturális alpolgármestere

Tag

EKE (alapító tag); EBE; 2006: EMC (2006-2011: elnök)

Művészetszervező tevékenység 

Díjak 

1991: VEAB megosztott I. díj; 2008: Babits Mihály-díj; 2010: Mayer István-díj

Publikációk

Társszerző:

Balogh Kata - Bárdos István [szerk]: Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza. (Írták: Bánhidy László ... Wehner Tibor). Tatabánya, 1993 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet 460 p.

Virág Zsolt – dr. Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon 4. – Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái. Fotó: Bánhidy László, Erneszt Ildikó, Fajta Marianna, Nokta Balázs. Budapest, 2003 Fo-Rom Invest Kft. 234 p.

Meggyes Miklósné [szerk]: Esztergom Szent István városa. (Írták: Bánhidy László - Bárdos István – Bencze Cs. Attila – Csombor Erzsébet – Horváth István – H. Kelemen Márta – Kántor Klára – Pifkó Péter – Prokopp Mária. Fotó: Mudrák Attila, Horváth Orsolya.) Esztergom, 2007 Esztergom Város Önkormányzata, 122 p.

Irodalom

Tuschinger Lászlóné: Városvédő tábor 1988.= EVID 1988. 10. 08. sz.

A Ferences Gimn. 60. évfordulóján Bánhidy László rendezésében kiállítás nyílt Kákonyi Asztrik munkáiból képeslapokból és a magyarországi ferences templomokról készült képekből.= EVID 1991. 12. 20. sz. [hír]

Esztergom-emberek. A tanítás hasznossága – és szeretete.= Hídlap, 2010.03.08. 

 (P[álos]- I[mre]): Tóth Major Krisztina tárlata a Belvárosi Kávéházban.= EVID 1996. 06. 20. 25. sz.

 

Rövidítésjegyzék

EBE=Esztergom Barátainak Egyesülete

EKE=Esztergomi Kulturális egyesület

EMC= Esztergomi Művészek Céhe

EVID=Esztergom és Vidéke

VEB=MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága

 

Adatgyűjtés lezárva: 2015. november 28.

 

Dr. Bárdos István